Os titulares de este sitio web www.valentinpazandrade.es e dos contidos do Legado Valentín Paz-Andrade son os herdeiros de D. Valentín Paz-Andrade:


Herdeiro:

D. Alfonso Paz-Andrade Rodríguez

Policarpo Sanz, 22 – 3º Dcha - Vigo

Tel: 986 447075

NIF: 35.908363G

Correo electrónico: legado@valentinpazandrade.es


PROPIEDADE INTELECTUAL


Os herdeiros, son propietarios dos contidos de este sitio web (http://www.valentinpazandrade.es), incluidos textos, imáxenes, código fonte, logos, e marcas, polo que queda expresamente prohibido:


  1. Utilizar calquera dos contidos e servizos con fines ou efectos ilícitos, prohibidos no presente Aviso Legal, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático do Legado Valentín Paz-Andrade.

  2. Utilizar contidos e servizos que se atopen protexidos por cualquera dereito da propiedade intelectual ou industrial pertencentes á entidade ou a terceiros, sen que o Usuario obtivese previamente dos seus titulares a autorización necesaria para levar a cabo o uso que efectúa ou pretende efectuar.

  3. Reproducir, copiar, distribuir, comunicar, trasformar ou modificar os contidos do sitio web.

  4. Incorporar virus ou outros elementos físicos ou electrónicos que poidan dañar o impedir o normal funcionamiento da rede, do sistema ou dos equipos informáticos (hardware y software) do Legado Valentín Paz-Andrade ou ordenadores de terceiros.

  5. Os propietarios do Legado de Valentín Paz-Andrade resérvase o dereito de emprender as accións legais que correspondan contra quenes incumplan as anteriores prohibicións.


LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE


Os propietarios do Legado Valentín Paz-Andrade reservase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web.


Os propietarios do Legado Valentín Paz-Andrade non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.


Tampoco garantiza a ausencia de virus nin de outros elementos que poidan producir alteracións nos seus sistema informático (software y hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheros almacenados no seu sistema informático, polo que excluye calquera responsabilidade por  daños e perxuicios que poidan producirse no seu sistema informático, documentos electrónicos ou ficheros dos usuarios.


Os propietarios do Legado Valentín Paz-Andrade excluen, con toda a extensión permitida polo ordenamiento xurídico, cualquera responsabilidade polos daños e perxuicios de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamiento, posta a disposición, recepción, obtención o acceso aos contidos, e en particular, ainda non de modo exclusivo, polos daños e perxuicios que poidan ocasionarse.PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento do disposto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, (“LOPD”), informamos que o sitio web do Legado Valentín Paz-Andrade, non recolle nin rexistra dos usuario, datos de carácter personal.